Dodano: 28 marca 2024
0:25 minut

28 marca 2024 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach zorganizował stoisko informacyjne w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia w Katowicach.

Inspektor pracy  udzielał  porad w zakresie magazynowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, np., środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp. Ponadto zainteresowane osoby mogły otrzymać broszury i ulotki wydane nakładem Państwowej Inspekcji Pracy.

Podczas wydarzenia odwiedzający mogli również zapoznać się z wystawą przygotowaną przez Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Katowicach pn. „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.