Zapraszamy na bezpłatne szkolenie: Stres i mobbing w miejscu pracy – przyczyny i konsekwencje. Znajdź rozwiązanie!

Autor: AM

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie  dotyczące przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu oraz mobbingu w miejscu pracy, które odbędzie się 11 kwietnia 2019r. Zgłoś swój udział  - ilość miejsc ograniczona!

Za utrzymanie prawidłowej atmosfery w miejscu pracy odpowiedzialny jest pracodawca, który powinien dbać o poprawne relacje interpersonalne i natychmiastowe wyjaśnianie ewentualnych sytuacji problemowych. Na pracodawcy ciąży obowiązek zapobiegania występowaniu mobbingu i uświadamiania pracowników  o konsekwencjach wystąpienia zagrożeń psychospołecznych.  

Państwowa Inspekcja Pracy wyszła naprzeciw tym problemom, poprzez działania prewencyjne i promocyjne stara się minimalizować zagrożenia psychospołeczne – stres    i mobbing, które mogą wystąpić w każdym miejscu pracy. Częścią programu prewencyjnego „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”, są szkolenia organizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, prowadzone przez psychologów i specjalistów z powyższej tematyki.

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu   w ramach w programu prewencyjnego „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”, którego celem jest merytoryczne wsparcie pracodawców zainteresowanych rozwijaniem umiejętności radzenia sobie ze stresem i mobbingiem w miejscu pracy  oraz eliminowaniem innych zagrożeń psychospołecznych. Przystąpienie pracodawcy do programu stwarza możliwość przeszkolenia wszystkich zatrudnionych pracowników  w siedzibie podmiotu zatrudniającego.

Szkolenie odbędzie się 11 kwietnia 2019r.,  o godzinie 12.00 w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach, ul. Owocowa 6- 6a w sali 42. Szkolenie poprowadzą: specjalista psycholog z Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie, starszy inspektor pracy - specjalista oraz główny specjalista z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Dla pracodawców uczestniczących w szkoleniu oferujemy bezpłatne wydawnictwa związane z realizacją ww. programu prewencyjnego oraz pomoc merytoryczną przez cały okres realizacji programu. Wykładowo-warsztatowy charakter szkoleń pozwoli nie tylko zapoznać się z terminologią, ale też w praktyce nauczyć się rozpoznawać oznaki stresu, mobbingu oraz wypracować skuteczne metody im przeciwdziałania, między innymi poprzez właściwe ćwiczenia relaksacyjne oraz oddechowe.

 

Zgłoś swój udział - ilość miejsc ograniczona! 

Zgłoszenia przyjmujemy do 05 kwietnia 2019r.

Kontakt: Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach,  Sekcja Prewencji i Promocji 

Tel.: 32 604-11-03, mail: promocja@katowice.pip.gov.pl 

 Więcej informacji na temat programu:

 www.streswpracy.pl

 www.programyprewencyjne.pl

 

Dostępne publikacje:

  1. Sposoby na stres, Poradnik dla pracownika, Joaana Konczanin https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/148270/br%20SposobyNaStres-dodruk2016%20Internet.pd
  2. Stres w pracy, Poradnik dla pracodawcy,  Michał Gólcz  https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/148271/br%20Stres-porad-pracodawcy%20dodruk2016%20Intern.pdf
  3. Stres w pracy. Poradnik dla pracownika, Michał Gólcz     https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/148272/Stres%20por-pracow-dodruk2016%20Intern.pdf    

 

W załączniku:

-Karta zgłoszenia udziału w programie

-Informację nt Programu „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”

 

"Lepiej zapobiegać niż leczyć – to naczelne hasło od zarania medycyny.

Ale aby zapobiegać, należy znać przyczynę"

Dr Jacek Roik

zdejcie 2
zdjecie 3