Przyjdź do ZUS na Tydzień Przedsiębiorcy

Autor: WN

Przyjdź do ZUS na Tydzień Przedsiębiorcy Temat szkolenia/panelu dyskusyjnego

Termin i miejsce szkolenia

Zatrudniam legalnie – współpraca z ZUS przy ustalaniu i wypłacie świadczeń krótkoterminowych

23.09.2019

poniedziałek

11.00-13.00

Oddział ZUS w Częstochowie

ul. Dąbrowskiego 43/45

sala 312 A

Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie: mam z tego tytułu świadczenia

24.09.2019

worek

11.00-13.00

Oddział ZUS w Częstochowie

ul. Dąbrowskiego 43/45

sala 312 A

Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie: ubezpieczenia unijne

25.09.2017

środa

11.00-13.00

Oddział ZUS w Częstochowie

ul. Dąbrowskiego 43/45

sala 312 A

Panel dyskusyjno-doradczy, konsultacje w ramach ulg i umorzeń

26.09.2019

czwartek

11.00-13.00

Oddział ZUS w Częstochowie

ul. Dąbrowskiego 43/45

sala 312 A

Konsultacje w zakresie obsługi "Programu Płatnik"

27.09.2019

piątek

11.00-13.00

Oddział ZUS w Częstochowie

ul. Dąbrowskiego 43/45

sala 312 A

 

Przyjdź do ZUS na Tydzień Przedsiębiorcy

Zgłoszenia przyjmujemy e-mailowo: paulina.grygielska@zus.pl i telefonicznie: 34 368 93 16

 

Dyżury ekspertów

Termin i miejsce

Urząd Miasta Częstochowy

23.09.2019 poniedziałek

24.09.2019 worek

25.09.2017 środa

26.09.2019 czwartek

27.09.2019 piątek

11.00-15.00

11.00-15.00

11.00-15.00

11.00-15.00

11.00-15.00

Oddział ZUS w Częstochowie

ul. Dąbrowskiego 43/45

sala obsługi klientów

I i II Urząd Skarbowy

24.09.2019 worek

25.09.2017 środa

26.09.2019 czwartek

27.09.2019 piątek

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Oddział ZUS w Częstochowie

ul. Dąbrowskiego 43/45

sala obsługi klientów

Państwowa Inspekcja Pracy

23.09.2019 poniedziałek

10.00-14.00

Oddział ZUS w Częstochowie

ul. Dąbrowskiego 43/45

sala obsługi klientów

Narodowy Fundusz Zdrowia

25.09.2017 środa

9.00-14.00

Oddział ZUS w Częstochowie

ul. Dąbrowskiego 43/45

sala obsługi klientów

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

27.09.2019 piątek

8.00-10.00

Oddział ZUS w Częstochowie

ul. Dąbrowskiego 43/45

sala obsługi klientów

Informacje dotyczące Tygodnia Przedsiębiorcy organizowanego przez ZUS Chorzów znajdują się w pliku PDF do pobrania na dole strony.