Zakończenie programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” – edycja 2018/2019

Autor: MJ

W dniu 29 października 2019 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odbyło się podsumowanie programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy pt. „Kultura Bezpieczeństwa”, realizowanego przez nauczycieli i wykładowców z terenu województwa śląskiego w roku szkolnym 2018/2019.

Tegoroczny finał programu przypada w roku obchodów Jubileuszu 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy, dlatego uroczystość wręczenia certyfikatów rozpoczęto od zaprezentowania filmu okolicznościowego ukazującego 100 letnią historię i zadania inspekcji pracy.

DSC0026
 

Podczas uroczystego podsumowania programu p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Krzysztof Sudoł wręczył certyfikaty nauczycielom, którzy z powodzeniem zrealizowali tegoroczną edycję programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.

Łącznie do programu przystąpiło 54 nauczycieli z 30 placówek oświatowych, którzy w oparciu o materiały przekazane przez PIP przeprowadzili lekcje dla ponad 3000 uczniów i studentów. Z kolei pracownicy OIP w Katowicach odbyli spotkania z 1474 uczniami i 75 studentami, w trakcie których omawiali zagadnienia związane z prawem pracy oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

DSC0032
 

W drugiej części spotkania przeprowadzono szkolenie nt. „Przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”, podczas którego omówiono zagadnienie stresu, jego negatywne skutki w życiu człowieka, a przede wszystkim kwestię rozwijania umiejętności radzenia sobie z nim w związku z wykonywaną pracą. Nauczyciele aktywnie brali udział w szkoleniu, wymieniając spostrzeżenia na temat radzenia sobie ze stresem, jak również przeciwdziałania jego negatywnym skutkom.

 

DSC0037