Uroczystości Barbórkowe Wyższego Urzędu Górniczego

Autor: MJ

28 listopada 2019 roku w sali audytoryjnej Muzeum Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczystość barbórkowa zorganizowana przez Wyższy Urząd Górniczy. W tych tradycyjnych obchodach WUG wzięło udział liczne grono gości, wśród których byli przedstawiciele władz państwowych, duchowieństwa, wojska, instytucji współpracujących z WUG oraz delegacje zakładów górniczych z całej Polski. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach reprezentowali p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Krzysztof Sudoł oraz Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Piotr Kalbron.

Obchody barbórkowe rozpoczęto Mszą Świętą w intencji pracowników nadzoru górniczego w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.

Następnie podczas uroczystej akademii list Głównego Inspektora Pracy, skierowany na ręce Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Adama Mirka, odczytał p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach Krzysztof Sudoł.

BarborkaWUG
 

Główny Inspektor Pracy w liście podkreślił ogromny szacunek i uznanie dla codziennej górniczej pracy wykonywanej w niezwykle trudnych i niebezpiecznych warunkach. Złożył najserdeczniejsze życzenia pracownikom Wyższego Urzędu Górniczego oraz wszystkim Górnikom, aby każda szychta kończyła się bezpiecznie i wszyscy górnicy szczęśliwie wracali do swych domów!