„Dobry przepis na bezpieczeństwo” – ostatnie szkolenie dla pracodawców

Autor: JF

W dniu 28.11.2019 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odbyło się trzecie szkolenie przeprowadzone dla zakładów zajmujących się produkcją, przetwórstwem i konserwowaniem mięsa oraz wyrobów z mięsa.


DSC0380
 

Podczas szkolenia przedstawiono pracodawcom ideę programu opartą na zasadzie samokontroli, następnie poinformowano pracodawców, że przy pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi „Listy kontrolnej z komentarzem” oraz korzystając z pomocy inspektora pracy identyfikują występujące w zakładzie nieprawidłowości i wdrażają działania naprawcze.

Marek Skorus - Starszy inspektor pracy z Sekcji Nadzoru i Kontroli w Okręgowym Inspektoracie Pracy przedstawił zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy w zakładach branży mięsno-wędliniarskich.

 

DSC0389
 

Uczestnicy szkolenia wysłuchali wykładów na tematy ogólnych wymogów bezpiecznej organizacji prac, jak i identyfikacji zagrożeń wynikających ze specyfiki tej branży.

W trakcie spotkania przekazano materiały promocyjne oraz wydawnicze związane z realizowanym programem.