• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

30.08.2021

Promocja Kampanii Informacyjnej Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) pod nazwą „Prawa pracy przez cały rok” przez OIP w Katowicach na Cieszyńskim Przekładańcu

W dniu 28 sierpnia 2021 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, podczas corocznie organizowanego wydarzenia, jakim jest Cieszyński Przekładaniec, zorganizował na Rynku w Cieszynie stoisko informacyjne, w ramach projektu „Pierwsza praca – pierwszy krok”.