• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

08.09.2021

Kontrole na małych budowach

p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Piotr Kalbron informuje, że w czerwcu 2021 roku, w ramach akcji „Kontrole na małych budowach”, Inspektorzy Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach przeprowadzili zintensyfikowane kontrole na budowach na terenie województwa śląskiego. Podmiotami kontrolowanymi były objęte podmioty wykonujące różnego rodzaju prace budowlane na małych budowach, zdefiniowanych na potrzeby akcji jako miejsca prowadzenia prac budowlanych, na których pracę co do zasady wykonuje w tym samym czasie do 20 osób. Przeprowadzono łącznie 227 kontroli na 196 budowach.

            

Kontroli poddano prace budowlane polegające m.in. na:

 • remoncie elewacji ścian budynków usługowych, wielorodzinnych i jednorodzinnych,
 • docieplaniu, remoncie i wykończeniu ścian budynków usługowych i mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych,
 • remoncie dachów budynków mieszkalnych,
 • robotach ziemnych związanych ze wznoszeniem budynków handlowo-usługowych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • robotach budowlanych i instalacyjnych w wykopach.

Najczęściej stwierdzanym zagrożeniem występującym na terenach budów było zagrożenie upadku z wysokości, w tym podczas prac wykonywanych na stropach, dachach oraz przy użyciu rusztowań metalowych kolumnowych i fasadowych. Kontrole wykazały również nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia nieumocnionych ścian wykopów przed osunięciem się gruntu do ich wnętrza a także w zakresie wygrodzenia i oznakowaniu stref oraz miejsc niebezpiecznych oraz w zakresie użytkowaniu instalacji elektrycznych.                           

                

Kontrole przeprowadzane przez inspektorów pracy ujawniły liczne nieprawidłowości, w tym między innymi:

 • brak balustrad zabezpieczających przed upadkiem z wysokości (krawędzi stropów, pomostów rusztowań),
 • brak odbiorów rusztowań przez osoby uprawnione,
 • brak pionów komunikacyjnych użytkowanych rusztowań,
 • brak wydzielenia i oznakowania stref niebezpiecznych,
 • użytkowanie instalacji elektrycznych w sposób zagrażający ich uszkodzeniu lub nawet zniszczeniu.