• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

31.07.2022

Posiedzenie Okręgowej Komisji Konkursowej „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” – Edycja XXIX

26 sierpnia 2022 roku w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Konkursowej konkursu „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej” – Edycja XXIX.

Posiedzenie Okręgowej Komisji Konkursowej Pracodawca - organizator pracy bez-piecznej - Edycja XXIX
 

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym dotyczących legalności zatrudnienia. Konkurs buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, dbającego o systematyczną poprawę stanu BHP.  

W konkursie uczestniczą przedsiębiorstwa o różnych profilach działalności oraz formach własności. Konkurs realizowany jest w dwóch etapach: regionalnym i centralnym. Ze względu na zróżnicowanie zakładów pod względem wielkości zatrudnienia, pracodawcy są oceniani w trzech kategoriach – do 49, od 50 do 249 i powyżej 249 pracowników.

W 2022 roku do I etapu konkursu na terenie województwa śląskiego przystąpiło 10 pracodawców. Czterech w kategorii do 49 zatrudnionych pracowników, trzech w kategorii od 50 do 249 zatrudnionych, jak również trzech w kategorii powyżej 249 zatrudnionych.

Drugi etap rozgrywa się na szczeblu centralnym. Zwycięzcy tego etapu uhonorowani zostają statuetką Mecum Tutissimus Ibis. To do słów Owidiusza Mecum Tutissimus Ibis, czyli „ze mną będziesz najbezpieczniejszy” nawiązuje statuetka wręczana każdego roku laureatom etapu centralnego. Decyzję o jej przyznaniu podejmuje Główny Inspektor Pracy na wniosek kapituły konkursu. Laureaci wpisywani są na prestiżową Złotą Listę Pracodawców. Firmy te przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku polskich zakładów pracy.

W trakcie posiedzenia kapituły na szczeblu regionalnym  szczegółowo zapoznano się  z dokumentacją wszystkich pracodawców zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu. Najwyżej ocenionym pracodawcom przyznano I, II, III miejsce w poszczególnych kategoriach.

autor: WN

GIP Przejdź do GIP Porady prawne