Spotkanie w Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

Autor: MK

Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Piotr Kalbron na zaproszenie Wiktora Pawlika, Prezesa Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach spotkał się z przedstawicielami podmiotów  zrzeszonych w Izbie.  

Spotkanie w Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach - zdjęcie
 

Piotr Kalbron w swoim wystąpieniu przedstawił zgromadzonym główne zadania Państwowej Inspekcji Pracy, w tym szczególnie priorytety działań Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Omówił realizowane programy prewencyjne, w tym między innymi „Zdobądź Dyplom PIP”, ,,Efektywne Zarządzanie Ryzykiem Zawodowym” oraz „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”. Zachęcił pracodawców do udziału w konkursach takich jak „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz „Buduj bezpiecznie”. Ważnym elementem prelekcji było wspomnienie o projektach informacyjnych, w tym „Pierwsza praca - pierwszy krok”, a także o szkoleniach organizowanych przez OIP w Katowicach na temat legalnego zatrudniania obywateli Ukrainy.

Spotkanie w Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach
 

„Cieszę się z zaproszenia gliwickiej Izby do udziału w spotkaniu. Dzięki takim inicjatywom możemy docierać do szerokiego grona pracodawców, zapoznawać ich z istotą działania inspekcji pracy i ułatwiać prowadzenie działalności poprzez zachęcanie do korzystania z naszych programów szkoleniowo-prewencyjnych” – powiedział Piotr Kalbron.