Seminarium podsumowujące działania służb mundurowych

Autor: MK

18 listopada 2022 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się konferencja podsumowująca działania służb mundurowych i podmiotów pozarządowych w zakresie zwalczania przestępczości związanej z handlem ludźmi na terenie województwa śląskiego. W spotkaniu wziął udział Marek Dudek, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach ds. organizacyjnych.

Zdjęcie - seminarium w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
 

Celem sympozjum była ewaluacja skuteczności pracy służb mundurowych w sytuacji zwiększonej migracji. W trakcie konferencji omówiono kwestie wpływu sytuacji migracyjnej na zjawisko handlu ludźmi, efektywność działań policji i straży pożarnej w przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom związanym z napływem uchodźców oraz sposoby wsparcia migrantów w placówkach edukacyjnych oraz poprzez ośrodki interwencji kryzysowej.

Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać wystąpień przedstawiciela Biura Bezpieczeństwa Narodowego, kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz przedstawicieli władz samorządowych.

Zdjęcie - uczestnicy seminarium w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim