Finał programu prewencyjnego "Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym"

Autor: AN

15 grudnia 2022 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń o ukończeniu programu prewencyjnego PIP „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym”. W imieniu Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach zaświadczenia wręczył Janusz Grygierczyk, zastępca OIP ds. nadzoru.

Założeniem programu jest popularyzacja prawidłowej oceny ryzyka zawodowego jako kluczowego elementu zarządzania bezpieczeństwem w pracy i prewencji wypadkowej. Działania adresowane są do pracodawców z różnych branż, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorców.

Do programu przystąpiło 48 pracodawców. Przedsiębiorcy  mogli wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach, których tematyka obejmowała szeroko pojętą ocenę ryzyka zawodowego, w tym identyfikację zagrożeń w zakładzie pracy, dokumentowanie wyników oceny, jak również podejmowanie działań na rzecz eliminacji lub ograniczenia zagrożeń występujących w środowisku pracy i współdziałania w tym zakresie z pracownikami.

Po przeszkoleniu zadaniem pracodawców była identyfikacja występujących w zakładach pracy nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego, analiza wypadkowości oraz podjęcie działań korygujących w oparciu o udostępnione podczas szkolenia materiały do samokształcenia. Po zakończeniu przez pracodawców działań korygujących inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy przeprowadzili kontrole sprawdzające, której pozytywny wynik stanowił warunek otrzymania przez pracodawcę zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjnego PIP. Zaświadczenie otrzymało 25 pracodawców.

Uroczyste wręczenie Zaświadczenia o ukończeniu programu PIP
 

Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru Janusz Grygierczyk złożył serdeczne gratulacje, podziękował przedsiębiorcom za udział w programie oraz za zaangażowanie w podjęte działania korygujące, wyrażając przy tym wiarę, iż będą to zmiany, które na trwałe sprawią, iż miejsca pracy będą bezpieczne dla obecnych i przyszłych pracowników.

Finał programu Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym