Szkolenie dla pracodawców na temat legalności zatrudnienia obywateli Ukrainy

Autor: MI

10 stycznia 2023 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odbyło się pierwsze w tym roku szkolenie na temat legalności zatrudnienia obywateli Ukrainy w Polsce. Jest ono częścią programu prewencyjno-promocyjnego na rzecz wykonywania przez obywateli Ukrainy legalnej pracy na terytorium RP, który został przygotowany w odpowiedzi na przyjazd do Polski uchodźców wojennych po wybuchu konfliktu na wschodzie.

DSC0222
 

W szkoleniu wzięli udział pracodawcy z województwa śląskiego, którym nadinspektor pracy Sekcji Legalności Zatrudnienia przekazał informacje o najnowszych przepisach prawnych dotyczących pracy cudzoziemców w Polsce, przedstawił korzyści z legalnych form zatrudnienia, przypominając jednocześnie o konsekwencjach prawnych wynikających z nielegalnego powierzenia pracy. Omówione zostały też możliwe formy wsparcia przedsiębiorców ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.

DSC0224
 

Pracodawcy mieli możliwość zadania inspektorowi pracy pytań dotyczących szczegółowych kwestii przy zatrudnianiu cudzoziemców, otrzymali również materiały zawierające dobre praktyki i normy w tym zakresie.

DSC0221