Stoisko konsultacyjne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach na „Nowoczesnym Forum Przedsiębiorców Powiatu Pszczyńskiego”

Autor: MI

10 i 12 stycznia 2023 roku inspektorzy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach uczestniczyli w dwudniowym wydarzeniu, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Pszczynie zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie pn. „Nowoczesne Forum Przedsiębiorców Powiatu Pszczyńskiego”. Dwa tematyczne spotkania dotyczyły różnych aspektów funkcjonowania nowo powstałej firmy oraz źródeł finansowania w perspektywie 2023 roku. Podczas wydarzenia OIP w Katowicach zorganizował punkt konsultacyjny dla uczestników Forum.

Była to okazja, by zdobyć informacje dotyczące m.in. prawnych aspektów ochrony stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych. Najczęściej pojawiające się pytania, z którymi zwracano się do inspektorów, dotyczyły zagadnień związanych z obowiązkami przedsiębiorców pierwszy raz zatrudniających pracowników oraz kwestii zatrudniania cudzoziemców.