Zaproszenie pracodawców z województwa śląskiego do udziału w programie prewencyjnym „Zdobądź Dyplom PIP”

Autor: AN

ZDJĘCIE - ZDOBĄDŹ DYPLOM PIP
 

Informacja o programie:

Program przeznaczony jest dla pracodawców z różnych branż zatrudniających do 20 pracowników.

Program „Zdobądź Dyplom PIP” jest oparty na zasadzie samokontroli, podczas której pracodawca, korzystając z publikacji Państwowej Inspekcji Pracy i przy pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich wyeliminowania lub ograniczenia.

 

Realizacja programu w 4 krokach:

Przez cały czas realizacji programu prewencyjnego pracodawca może zwrócić się do inspektora pracy o udzielenie wskazówek i fachowej pomocy, co ułatwi realizację programu.

 

Na jakie korzyści może liczyć pracodawca?

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszenia do programu „Zdobądź Dyplom PIP”, a następnie prześlij ją na adres mailowy: promocja@katowice.pip.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres Okręgu.

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

ul. Owocowa 6-6a

40-158 Katowice

Tel. (32) 604-11-09

T403 2023 KARTA ZGLOSZENIA 2023 .docx