Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 22 kwietnia 2024
2:24 minut

Szanowni Państwo,

28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Z pewnością jest to dzień przynoszący refleksję nad działaniami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobiegania tragicznym zdarzeniom w miejscu pracy.

Wypadki przy pracy często mają miejsce z powodu niedostatecznych procedur bezpieczeństwa, braku odpowiedniego przeszkolenia czy też często niezamierzonych błędów w utrzymaniu odpowiednich standardów. W zbadanych przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w ubiegłym roku wypadkach przy pracy, jakie miały miejsce w województwie śląskim poszkodowanych zostało 281 osób,
w tym 61 doznało ciężkich obrażeń ciała, a 21 poniosło śmierć. W działaniach kontrolnych, których w ubiegłym roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach przeprowadził ponad 8 000, wydano ponad 34 000 decyzji w tym w zakresie technicznego wstrzymania prac prawie 800, wstrzymania eksploatacji maszyn prawie 700 i skierowania do innych prac
w przypadku ponad 1000 pracowników.

Przedstawiając te dane, apeluję do Państwa, Pracodawców z województwa śląskiego, o zwiększenie uwagi i zaangażowania w kwestie bezpieczeństwa pracowników. Zwracam się z prośbą o aktywność w identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy i podejmowaniu niezbędnych kroków, aby je likwidować. Zapewnienie właściwego przeszkolenia pracowników w zakresie bezpiecznych praktyk pracy oraz regularne przeglądy stanu technicznego urządzeń to kluczowe elementy w zapobieganiu wypadkom, zdarzającym się na kopalniach, na budowach, ale także w przetwórstwie przemysłowym, handlu i naprawach, w transporcie i magazynowaniu.

Apeluję do Państwa szczególnie o:

  • ścisłe przestrzeganie przepisów prawa pracy i norm bezpieczeństwa pracy w tym związanych z czasem pracy i prawem do odpoczynku, pracą w wysokich lub niskich temperaturach, okresowymi badaniami lekarskimi
  • stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej na każdym etapie pracy
  • regularne szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym również osób wykonujących prace tymczasowe i sezonowe, oraz młodzieży podejmującej pierwszą pracę
  • stałą kontrolę stanu technicznego urządzeń oraz infrastruktury, aby zapobiec awariom i niebezpiecznym sytuacjom
  • stworzenie kultury pracy opartej na wzajemnym szacunku i trosce o bezpieczeństwo każdego pracownika.

Niech Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych będą inspiracją do podejmowania działań mających na celu ochronę życia i zdrowia pracowników oraz okazją do zaangażowania się w tworzenie środowiska pracy, które promuje bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich pracowników.

Zapraszam Państwa do udziału w wydarzeniach organizowanych w dniach 22-26 kwietnia 2024 r. przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa - program w załączeniu.

 

Okręgowy Inspektor Pracy

          Piotr Kalbron

Podstawa prawna

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu