Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 27 czerwca 2024
3:49 minut

Szanowni Państwo,

rozpoczął się sezon urlopowy. Podczas wakacji na drogach panuje wzmożony ruch samochodów osobowych i autokarów przewożących dzieci oraz młodzież na letni wypoczynek. Wspólnie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo podczas podróży. Zmęczenie za kierownicą jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Długotrwała jazda bez odpowiednich przerw może prowadzić także do poważnych problemów zdrowotnych kierowców, takich jak problemy z krążeniem, bóle pleców oraz zmęczenie. Regularny odpoczynek  jest niezbędny do utrzymania dobrego stanu zdrowia, poprawy koncentracji i refleksu. W trosce o wszystkich uczestników ruchu drogowego zwracam się do Pracodawców z województwa śląskiego o respektowanie przepisów o czasie pracy kierowców.

Przypominam o kluczowych zasadach dotyczących czasu pracy kierowców realizujących przewozy drogowe rzeczy, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą przekracza 3,5 tony lub osób, pojazdami skonstruowanymi lub trwale przystosowanymi i przeznaczonymi do przewozu więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą, z wyłączeniem pojazdów używanych do przewozu osób w ramach przewozów regularnych, których trasa nie przekracza 50 km. Wśród nich wyróżnia się:

 1. maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdu: dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 9 godzin; jednakże dzienny czas prowadzenia pojazdu może zostać przedłużony do nie więcej niż 10 godzin nie częściej niż dwa razy w tygodniu;
 2. przerwy w czasie jazdy: po okresie prowadzenia pojazdu trwającym 4,5 godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej 45 minut, przerwę tę może zastąpić przerwa długości co najmniej 15 minut, po której nastąpi przerwa długości co najmniej 30 minut;
 3. tygodniowy czas odpoczynku musi wynosić co najmniej 45 godzin, choć może być skrócony do 24 godzin, skrócenie to należy jednak skompensować równoważnym odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu; tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24 godzinnych licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku;
 4. tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 56 godzin, a łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 90 godzin.

Konieczne jest zapewnienie odpoczynku dziennego:

 1. w każdym 24 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku kierowca musi wykorzystać kolejny dzienny okres odpoczynku trwający co najmniej 11 godzin; jeśli część dziennego okresu odpoczynku zawarta w 24 godzinnym okresie wynosi co najmniej 9 godzin, ale mniej niż 11 godzin, wówczas ten dzienny okres odpoczynku uznaje się za skrócony dzienny okres odpoczynku; kierowca może mieć najwyżej trzy skrócone dzienne okresy odpoczynku pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku;
 2. alternatywnie, regularny dzienny okres odpoczynku można wykorzystać w dwóch częściach, z których pierwsza musi nieprzerwanie trwać co najmniej 3 godziny, a druga co najmniej 9 godzin;
 3. kierowca należący do kilkuosobowej załogi musi skorzystać z kolejnego dziennego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 9 godzin, w ciągu 30 godzin od zakończenia dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku.

Ponadto należy pamiętać o zasadach wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, w szczególności dotyczących:

 1. limitacji czasu pracy: w przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin między dwoma kolejnymi okresami dziennego odpoczynku albo dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku, a pora nocna to w tym przypadku okres czterech godzin pomiędzy godziną 00:00 i godziną 07:00; powyższa pora nocna powinna być w sposób jednoznaczny określona w wewnątrzzakładowych przepisach prawa pracy;
 2. przestrzegania dopuszczalnego limitu tygodniowego czasu pracy kierowcy, przeciętnie 48 godzin łącznie z nadgodzinami w przyjętym okresie rozliczeniowym;
 3. przestrzegania maksymalnego 60-godzinnego tygodniowego czasu pracy;
 4. przerw na odpoczynek w czasie pracy wynoszących odpowiednio:
 • po sześciu kolejnych godzinach pracy w wymiarze nie krótszym niż 30 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin;
 • w wymiarze nie krótszym niż 45 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy wynosi więcej niż 9 godzin.

Powyższe przerwy mogą być dzielone na okresy krótsze trwające co najmniej 15 minut każdy, wykorzystywane w trakcie sześciogodzinnego czasu pracy lub bezpośrednio po tym okresie.

Apeluję o przestrzeganie przepisów o czasie pracy kierowców. Zwracam się do Pracodawców z województwa śląskiego o tworzenie warunków sprzyjających odpoczynkowi i regeneracji kierujących.

           

Okręgowy Inspektor Pracy

Piotr Kalbron

Katowice, czerwiec 2024 r.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu