Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 26 marca 2024
2:1 minut

26 marca 2024 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach odbył się „Konkurs wiedzy o prawie pracy, bhp i działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz zagadnieniach dotyczących historii udziału Polskich Sił Zbrojnych w walce z Niemcami hitlerowskimi w latach 1940-1945”.

Do udziału w konkursie zorganizowanym z inicjatywy Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach Piotra Kalbrona zaproszeni zostali uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego. Coroczne wydarzenie ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy przydatnej przy rozpoczynaniu aktywności zawodowej i wchodzeniu na rynek pracy w połączeniu z upamiętnianiem najważniejszych wydarzeń z historii Polski.

Uczniowie podczas rywalizacji rozwiązywali test z wiedzy obejmującej prawo pracy, przepisy bhp oraz działania Państwowej Inspekcji Pracy, a także zagadnienia z historii walki Polskich Sił Zbrojnych z Niemcami hitlerowskimi w latach 1940-1945.

„Celem konkursu jest nie tylko popularyzowanie wiedzy przydatnej przy rozpoczynaniu aktywności zawodowej, ale także upamiętnianie najważniejszych wydarzeń z historii Polski i naszego regionu. Przygotowywanie młodych ludzi do świadomej obecności w życiu społecznym powinno opierać się nie tylko na przekazywaniu im wiadomości z zakresu prawa pracy, ale również na kształtowaniu odpowiedzialności obywatelskiej i postaw patriotycznych mających źródło w dogłębnej znajomości historii własnego narodu. Bez względu na ostateczne rozstrzygnięcia wszyscy już wygraliście – wasza wiedza, sumienność, świadomość wagi rzetelnego wykształcenia i szacunek wobec historii czynią wasz start w dorosłe życie łatwiejszym, ale i dającym rękojmię właściwego pełnienia funkcji rodzinnych, zawodowych i społecznych” – powiedział Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Piotr Kalbron.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce – Jakub Janczura z Zespołu Szkół Techniczno-Branżowych w Jastrzębiu-Zdroju

II miejsce – Dominik Żebrowski z Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach

III miejsce – Alicja Klekot z Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu

Partnerami szóstej edycji konkursu byli: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach oraz Muzeum Śląskie. Konkurs został objęty patronatem medialnym przez TVP3 Katowice, Radio Katowice, Radio eM, Tygodnik „Solidarność” oraz portal Tysol.pl. 

Uczestnicy finału konkursu obejrzeli wystawę: „Światło Historii – Górny Śląsk na przestrzeni dziejów” z przewodnikiem Muzeum Śląskiego. Nauczyciele wysłuchali prelekcji pn. „Odyseja Czarnych Diabłów. Udział Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka w walkach w Europie” przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach.

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu