Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 6 listopada 2023
1:18 minut

6 listopada 2023 r. w Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości odbył się etap regionalny XXI edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bhp dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”. Konkurs był współorganizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, którego przedstawiciele zasiedli w Komisji Konkursowej.

Laureatami etapu regionalnego zostali: Nikola Kleszcz z Kłobucka (I miejsce) i Mateusz Landecki z Częstochowy (II miejsce).

Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu oraz udzielenie odpowiedzi na pytania z zagadnień technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy, a także z zakresu prawa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: regionalnym oraz ogólnokrajowym. Wyłonieni w etapie regionalnym uczniowie będą reprezentowali Częstochowską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości podczas etapu centralnego. Finał konkursu odbędzie się 5 grudnia 2023 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Celem konkursu „Bezpiecznie od startu” jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Jego zakres dotyczy problematyki prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, a także tematyki szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Adresatami konkursu „Bezpiecznie od startu” są młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniowie odbywający praktykę u rzemieślników.

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu