Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 5 lipca 2024
3:23 minut

4.07.2024 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach.

W spotkaniu uczestniczyli:

 • Piotr Kalbron Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach - Przewodniczący Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy,
 • Zastępca Przewodniczącego Śląskiej Rady dr hab. Jan Wojtyła - Rektor Senior Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
 • Marek Bogusz - Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Region
  Podbeskidzie,
 • Wacław Czerkawski - Przewodniczący OPZZ Województwa Śląskiego,
 • Michał Gawroński - Przewodniczący Rady Regionów Federacji Przedsiębiorców Polskich,
 • Izabela Kurczyńska - Dyrektor Oddziału ZUS w Chorzowie,
 • dr hab. Marcin Lis - profesor Akademii WSB, prorektor do spraw studenckich i współpracy z otoczeniem Akademii WSB,
 • Marcin Materna - Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk,
 • Wiktor Pawlik – Prezydent Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach,
 • Andrzej Romańczuk-Fiedorowicz - Wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk,
 • Dariusz Trzcionka – Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych, Przewodniczący Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”, członek Rady Ochrony Pracy,
 • Jacek Zając - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych,
 • Małgorzata Szczęsny - z Katedry Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
 • Małgorzata Jędrzejczyk - Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy do spraw Prawnych.

Śląska Rada do Spraw Bezpieczeństwa Pracy opiera się na dialogu społecznym, powstała w 2021 roku z inicjatywy Piotra Kalbrona Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach. Jest organem opiniodawczo-doradczym. Swoją działalnością obejmuje teren województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem branż o wysokim wskaźniku wypadkowości.

Głównym celem Rady jest podejmowanie wspólnych działań mających na celu zapobieganie wypadkom przy pracy, minimalizowanie zagrożeń w środowisku pracy oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie bezpiecznej i higienicznej pracy. W skład Rady wchodzą: Okręgowy Inspektor Pracy, przedstawiciele strony pracowników - reprezentatywne organizacje związkowe, przedstawiciele strony pracodawców - reprezentatywne organizacje pracodawców, przedstawiciele urzędów, instytucji oraz uczelni działających w województwie śląskim.

Dyskusję poprzedziły dwie prezentacje. Pierwszą, dotyczącą danych statystycznych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach za pierwsze półrocze w 2024 r. przedstawiła Małgorzata Jędrzejczyk Zastępca OIP do spraw Prawnych. Drugą - na temat problematyki automatyzacji w branży automotive przedstawił Nadinspektor Andrzej Kamela. Podczas wystąpienia Nadinspektor poruszył istotne zagadnienia dotyczące automatyzacji, robotyzacji procesów produkcyjnych, czasu pracy, organizacji pracy w dobie nierytmicznej produkcji, działalności społecznej inspekcji pracy oraz zwolnień grupowych.

Członkowie Rady wymieniając się swoimi doświadczeniami szukali odpowiedzi na kluczowe pytania: W jaki sposób zapobiegać wypadkom przy pracy w branży automtive? Dlaczego Polska jest coraz mniej konkurencyjna wobec rynków światowych? W jakim stopniu odczuwalna jest pocovidowa deregulacja rynku pracy? Jakie wyzwanie dla branży motoryzacyjnej narzucają przepisy unijne? Uczestnicy spotkania poruszyli także inne problemy, takie jak: legalność zatrudnienia, bariery dla lekarzy zaczynających na rynku pracy czy unijne przepisy.

Eksperci zwracali uwagę na to jak zmienia się społeczny odbiór Państwowej Inspekcji Pracy. Coraz częściej po kontroli słyszy się wdzięczność za doradztwo w zakresie organizowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. „Kiedyś baliśmy się kontroli PIP, dziś chcemy z nimi współpracować. Dostajemy od nich feedback” - mówi Małgorzata Szczęsny z Katedry Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Profesor Jan Wojtyła podsumowując spotkanie podkreślił, że bardzo ważna jest rola prewencji. Zmiany na rynku pracy związane z nowymi technologiami, sztuczną inteligencją, nierytmiczną produkcją, zwiększającą się liczbą zatrudnianych cudzoziemców czy ucieczką kapitału z Polski są nieuniknione. Na koniec uczestnicy spotkania zaproponowali kolejne ważne tematy do omówienia. Wśród nich m.in. cyberbezpieczeństwo w środowisku pracy lub bezpieczeństwo wykonywanej pracy w kopalniach węgla kamiennego. Kolejne posiedzenie zaplanowano na wrzesień 2024 r.

 

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu