Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 22 kwietnia 2024
1:48 minut

18 i 19 kwietnia 2024 roku w Wiśle odbyła się XXIV konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie” współorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.

W sesji inauguracyjnej konferencji wziął udział Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Piotr Kalbron oraz Zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski, który podczas uroczystego otwarcia odczytał list Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko. Główny Inspektor Pracy podkreśliła znaczenie współpracy Państwowej Inspekcji Pracy z instytucjami nadzoru nad warunkami pracy i roli Wyższego Urzędu Górniczego. „Cieszę się z naszej współpracy, która przynosi bardzo dobre doświadczenia na wszystkich szczeblach działania. Ścisła współpraca oraz umiejętne korzystanie z uprawnień i kompetencji przysługujących naszym inspektorom, pozwalają na osiąganie pozytywnych efektów przeprowadzanych kontroli oraz eliminowanie stwierdzanych nieprawidłowości.” – podkreśliła Katarzyna Łażewska-Hrycko. Gośćmi sesji inauguracyjnej byli przedstawiciele kopalń, urzędów oraz instytucji związanych  z górnictwem. Omawiano aspekty prawne wypadków i katastrof górniczych, przyczyny ich występowania, a także zakres prowadzenia robót górniczych oraz profilaktykę tąpaniową w kopalniach węgla kamiennego.

W szczegółowych sesjach tematycznych w roli wykładowców wzięli udział przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. 18 kwietnia 2024 r. specjalista Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach przedstawił uczestnikom nowe regulacje w prawie pracy, 19 kwietnia 2024 r. nadinspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach omówił kwestie związane z badaniem przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy.

Podczas wydarzenia zorganizowano stoisko informacyjne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Uczestnicy konferencji mogli skorzystać z porad prawnych z zakresu prawa pracy, egzekwowania praw pracowniczych, zasad bhp, a także uzyskać informacje na temat szkoleń, konsultacji czy programów prewencyjno-promocyjnych. Na stoisku dostępne były materiały wydawnicze Państwowej Inspekcji Pracy.

Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Ministra Przemysłu i Ministra Aktywów Państwowych. Organizatorami wydarzenia byli: Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Główny Instytut Górnictwa.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu