Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 29 maja 2024
1:32 minut

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach zaprasza do udziału w XXXI edycji Konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Ma on na celu promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym dotyczących legalności zatrudnienia. Konkurs buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, dbającego o systematyczną poprawę stanu bhp.

 

W konkursie mogą uczestniczyć pracodawcy, którzy uzyskali pozytywną ocenę stanu bezpieczeństwa i warunków pracy. Ze względu na różnorodność i skalę problemów związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy w zakładach o różnej wielkości zatrudnienia, pracodawcy będą oceniani w trzech kategoriach:

 • I kategoria - zakłady pracy do 49 zatrudnionych,
 • II kategoria - zakłady pracy od 50 do 249 zatrudnionych,
 • III kategoria - zakłady pracy powyżej 249 zatrudnionych.

Konkurs odbywa się dwuetapowo tj. pierwszy etap konkursu odbywa się na szczeblu regionalnym, a drugi etap konkursu odbywa się na szczeblu ogólnokrajowym.

Zgłoszenia należy kierować do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Zgłoszenie do konkursu obejmuje:

 • ankietę zawierającą podstawowe dane o pracodawcy,
 • prezentację zakładu,
 • pisemne oświadczenie pracodawcy o postępowaniach karnych
  i postępowaniach w sprawach o wykroczenia zakończonych lub będących
  w toku,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oraz wykorzystanie wizerunku,
 • oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Powyższe dokumenty zgłoszeniowe stanowią załączniki do regulaminu.

Pracodawco!

Zapoznaj się z regulaminem i wyślij swoje zgłoszenie do 15 czerwca 2024 r. na adres:

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach,
ul. Owocowa 6-6a
40-158 Katowice

lub drogą mailową na adres: promocja@katowice.pip.gov.pl

Telefon kontaktowy: 32 60 41 109

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu