Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 8 września 2023
1:11 minut

Informujemy, że pod hasłem "Kodeks pracy pod lupą" publikujemy odpowiedzi na pytania dotyczące znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy. Poniżej - odpowiedź na pytanie, w jaki sposób pracodawca informuje o zasadach przemieszczania się pracownika między miejscami pracy oraz jak należy rozumieć pojęcie obszaru.

Pytanie: W jaki sposób pracodawca informuje o zasadach przemieszczania się pracownika między miejscami pracy? Jak rozumiemy pojęcie obszaru?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 29 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy umowa o pracę określa m.in. miejsce lub miejsca wykonywania pracy. W treści art. 29 § 3 pkt 1 lit g) Kodeksu pracy wskazano, że w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy, pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy, o zasadach dotyczących przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy. W ocenie Departamentu GIP w informacji o zasadach przemieszczania się powinna zostać określona kwestia sposobu przemieszczenia się (środek transportu) oraz ponoszenia kosztów związanych z przemieszczaniem się. 

Jeżeli miejsce wykonywania pracy jest określone jako obszar (zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pod pojęciem miejsca pracy rozumie się bądź stały punkt w znaczeniu geograficznym, bądź pewien oznaczony obszar), który stanowi jedno miejsce pracy pracownika, nie ma konieczności informowania o zasadach przemieszczania się. Przytoczony wyżej przepis dotyczy tylko tych przypadków, gdy pracownik posiada więcej niż jedno miejsce pracy.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu