Zaproszenie do „XVII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Autor: MK

 

                                                                      

Serdecznie zapraszamy rolników indywidualnych z województwa śląskiego do udziału w tegorocznej  edycji Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Celem Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” jest poprawa bezpieczeństwa  i higieny pracy w gospodarstwach rolnych

Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe, w skład których wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Ważne terminy:

29.03.2019 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie

20.05.2019 r.- zakończenie etapu regionalnego

21.06.2019 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego

08.07-26.07.2019 r. - wizytacja gospodarstw finałowych

 

Regulamin i karty zgłoszenia dostępne poniżej:

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/BGR_2019/Regulamin_XVII_Konkursu_BGR_2019_d.pdf