„Zatrudniam Legalnie! z Dyplomem PIP”

Autor: MJ

        W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach 7 marca 2019 r. odbyło się kolejne w tym roku szkolenie dla pracodawców, którzy wyrazili chęć udziału w programie prewencyjnym „Zdobądź Dyplom PIP".

20190307120450

        Szkolenie w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy przeprowadził Nadinspektor pracy Zbigniew Latacz. Uczestnicy uzyskali wiedzę z zakresu badań lekarskich, szkoleń bhp, czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych występujących w zakładzie pracy, oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz innych kwestii dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Drugą część szkolenia związaną z prawną ochroną stosunku pracy przeprowadził Nadinspektor pracy Grzegorz Bilski, który omówił zagadnienia na temat prawnej ochrony stosunku pracy, w tym m. in. umów o pracę, czasu pracy, wynagrodzenia za pracę, urlopów wypoczynkowych oraz wypowiedzenia umowy o pracę.

 20190307120418

        Przedstawiciele Sekcji Prewencji i Promocji OIP Katowice poinformowali o możliwości zwrócenia się przez cały okres realizacji programu do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach o udzielenie pomocy merytorycznej w zakresie wdrożenia w życie programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP” przez pracodawców. Zachęcono również pracodawców do wzięcia udziału w pozostałych programach prewencyjnych PIP takich jak np. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy” oraz przekazano informację na temat kampanii promocyjnej PIP „Pracuję Legalnie!”. Pracodawcy otrzymali również materiały wydawnicze Państwowej Inspekcji Pracy.

 20190307101048

         Szkolenie odbyło się z aktywnym udziałem pracodawców, którzy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami oraz zadawali liczne pytania szkolącym.