Zapraszamy na bezpłatne szkolenie 12 kwietnia 2019r. „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa” – liczba miejsc ograniczona

Autor: AM

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie 12 kwietnia 2019r. w ramach programu prewencyjnego „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa” – liczba miejsc ograniczona

Zgłoś swój udział i skutecznie zarządzaj bezpieczeństwem pracy w Twoim zakładzie!

Chciałbyś sprawdzić, czy przedsiębiorstwo odpowiada standardom bezpieczeństwa pracy, czy jest zorganizowane zgodnie z obowiązującym prawem? A może poszukujesz wiedzy, która pozwoli Ci wprowadzić nowe rozwiązania, wyeliminować istniejące zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników, prowadzić zakład wzorcowy pod względem warunków pracy, który będzie przykładem dla innych, będzie silny „dobrą marką”, zadowoleniem pracowników, a co za tym idzie wynikiem finansowym?  - zgłoś swój udział do programu prewencyjnego „Za­rządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa”  

Zapraszamy również w ramach tego programu na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w dniu 12.04.2019 r. o godzinie 10:00 w sali 313 (III piętro) w siedzibie Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc proszę o potwierdzenie obecności przedstawiciela Państwa firmy w terminie do dnia 29.03.2019 r. na adres mailowy promocja@katowice.pip.gov.pl

Do programu zapraszamy w pierwszej kolejności przedstawicieli zakładów pracy, w których  w ubiegłych latach odnotowano wypadki przy pracy. Poprzez ukierunkowane szkolenia mające na celu upowszechnianie aktualnie obowiązujących przepisów  problematyki zarządzania bhp oraz merytoryczne wsparcie - chcemy Państwu pomóc w wyeliminowaniu lub przynajmniej maksymalnym ograniczeniu zagrożeń wypadkowych w Waszych Przedsiębiorstwach.

Z nami zyskasz:

Informację o programie prewencyjnym Państwowej Inspekcji Pracy http://www.programyprewencyjne.pl/html/_menu_prewencja_wypadkowa.html

 

Zgłoś swój udział i skutecznie zarządzaj bezpieczeństwem pracy w Twoim zakładzie!

Kontakt: Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach  

40-158 Katowice, ul. Owocowa 6-6A

Sekcja Prewencji i Promocji

tel. (32) 604 11 03

promocja@katowice.pip.gov.pl

 

W załączeniu:

Karta zgłoszenia