Zmiana na stanowisku Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach

01 marca 2019 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek powierzył pełnienie obowiązków Okręgowego Inspektora Pracy  w Katowicach Pani Lidii Marciniak.

Lidia Marciniak ukończyła Wyższą Szkołę Marketingu i Biznesu w Łodzi oraz Politechnikę Łódzką. Z Państwową Inspekcją Pracy związana jest zawodowo od 28 lat. W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi przeszła kolejne szczeble kariery zawodowej od starszego referenta do nadinspektora pracy.