Spotkania z przedszkolakami

Autor: KB

W dniach 28 lutego oraz 4 i 6 marca 2019 r. w ramach działań informacyjno – promocyjnych pn. „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach zorganizował spotkania z dziećmi w wieku przedszkolnym, zamieszkującymi tereny wiejskie oraz małe miejscowości województwa śląskiego.

Głównym celem spotkań była poprawa bezpieczeństwa wśród najmłodszych, uświadomienie zagrożeń i niebezpieczeństw wynikających ze specyfiki miejsca ich zamieszkania, jakim jest gospodarstwo rolne, eliminowanie złych praktyk oraz promowanie przykładów bezpiecznych postaw.

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem i czynnym udziałem dzieci, które chętnie opowiadały o swoich spostrzeżeniach, związanych z życiem i pracą w gospodarstwie.

Każdy uczestnik spotkania otrzymał materiały wydawnicze Państwowej Inspekcji Pracy.