Katowicki etap Konkursu „Bezpiecznie od startu!” rozstrzygnięty

Autor: MK

15 kwietnia 2019r. w siedzibie Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach odbył się konkurs z zakresu prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników młodocianych zatrudnionych   w rzemiośle w celu nauki zawodu. Organizatorami Konkursu na etapie regionalnym byli: Izba Rzemieślnicza w Katowicach i zrzeszone w niej Cechy Rzemiosł oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach przy współpracy Kuratorium Oświaty.

Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy o zasadach i przepisach bezpieczeństwa w środowisku pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle: pracowników młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu oraz uczniów odbywających praktyki w zakładach rzemieślniczych. Zakres tematyczny Konkursu obejmuje problematykę prawa pracy oraz bhp przewidzianą w podstawie programowej kształcenia do poszczególnych zawodów rzemieślniczych, a ponadto tematykę szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

received305671510128599.jpeg
                      

W bieżącym roku do Konkursu przystąpiło 19 uczniów młodocianych zgłoszonych przez Cech Rzemiosł Różnych z Bytomia, Jastrzębia Zdroju, Katowic, Raciborza, Wodzisławia Śląskiego, Zabrza, Zawiercia oraz Żor.

Do drugiego etapu Konkursu, tj. ścisłego finału zakwalifikowało się sześciu uczestników z największą liczbą punktów z egzaminu pisemnego, którzy następnie odpowiadali na pytania ustne. W ich efekcie wyłoniono 2 osoby z najwyższą ilością punktów, które będą reprezentować Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w etapie Ogólnopolskim Konkursu w Warszawie.

received596708970830145.jpeg
 

Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy i upominki,  a zwycięzcy i finaliści nagrody rzeczowe i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i współorganizatorów Konkursu.  

Laureatom Konkursu serdecznie gratulujemy!