14.05.2019

Posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

W dniu 10 maja 2019 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odbyło się posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. W posiedzeniu brali udział:  Pan Minister Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy, Pan Zbigniew Janowski – członek Rady Ochrony Pracy, Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” oraz członkowie Rady. Spotkanie prowadziła Pani Lidia Marciniak pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach.

DSC0902
 

Główny Inspektor Pracy powitał zabranych, wyrażając pełne poparcie dla funkcjonowania i roli, jaką pełni Śląska Rada na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie.

Rozpoczynając posiedzenie Pan Wiesław Łyszek - Główny Inspektor Pracy oraz Pani Lidia Marciniak – p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach wręczyli powołania członkom Rady, w tym powołanie dla reprezentanta Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, który powiększył grono członków Śląskiej Rady.

DSC0896
 

Posiedzenie poświęcone było podsumowaniu działań w budownictwie realizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach w 2018 r. oraz wnioskom skierowanym do Państwowej Inspekcji Pracy: Związku Zawodowego „Budowlani” i Komisji Międzyzakładowej Operatorów Żurawi OZZIP Małopolska o prowadzenie pogłębionych kontroli rzeczywistego czasu pracy osób zatrudnionych na budowach oraz rozszerzenia kontroli, w szczególności o zagadnienia dotyczące czasu pracy operatorów żurawi oraz prowadzenia książki dyżurów.

Pan Zbigniew Janowski – członek Rady Ochrony Pracy, Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” przedstawił zgromadzonym prezentację dotyczącą eksploatacji żurawi na polskich budowach, w tym wypadków z udziałem operatorów żurawi. Wskazał najczęstsze naruszenia przepisów, które głównie dotyczą czasu pracy oraz nieprawidłowego organizowania prac transportowych. Zwrócił uwagę na szereg prac, które doprowadziły do wprowadzenia w życie nowego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących, które zaczęło obowiązywać w lutym br.

Prezentację podsumowującą działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w branży budowlanej obejmującą wyniki kontroli, działań prewencyjnych oraz stanu wypadkowości przedstawiła Pani Anetta Ranosz – nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.

DSC0890
 

Przewodniczący Śląskiej Rady Pan Tomasz Golis w rozpoczętej dyskusji wskazał, jak ważnym było zakończenie prac legislacyjnych i uregulowanie zagadnień dotyczących eksploatacji żurawi wieżowych. Podniósł, że w dalszym ciągu na budowach dochodzi do wypadków, których przyczyny leżą głównie po stronie osób kierujących pracownikami. To czynnik ludzki i organizacyjny jest najczęściej wskazywany jako przyczyna wypadków, do których przede wszystkim doprowadza brak prawidłowego przygotowania prac, w tym: nieprawidłowo sporządzane oceny ryzyka zawodowego oraz ogólne zapisy „IBWR” - instrukcji bezpiecznego wykonywania robót. Również sami pracownicy poprzez swoje zachowanie, w tym brawurę przyczyniają się do powstawania wypadków. 

Na spotkaniu wielokrotnie podkreślano jak ważne dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy jest odpowiednie kształcenie młodych ludzi. Zwrócono w szczególności uwagę na kształcenie młodzieży w szkołach zawodowych, gdzie uczniowie uczą się rzemiosła i przygotowują się do dalszego etapu edukacji na poziomie technikum, a w następstwie studiów wyższych. W działania te włącza się również Państwowa Inspekcja Pracy poprzez realizację programów prewencyjnych adresowanych właśnie do młodych ludzi, którzy w przyszłości podejmą zatrudnienie.     

DSC0887
 

Po rzeczowej dyskusji, w której licznie uczestniczyli członkowie Śląskiej Rady Pani Anetta Ranosz przypomniała, że w dniach od 13 do 19 maja 2019 r. sygnatariusze Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie organizują na swoich budowach Tydzień Bezpieczeństwa pod hasłem „Nigdy nie idź na skróty”. To działania zmierzające do poprawy warunków pracy, a co za tym idzie również bezpieczeństwa pracy na budowach. Czynny udział w wyżej wymienionych działaniach będą brali inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, poprzez prowadzenie szkoleń, prelekcji oraz spotkań z wykonawcami robót na śląskich budowach.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Wypadki


  • banner49833
  • banner146585
  • banner146587
  • banner146589
  • banner146588
  • banner146586
  • banner201674
  • banner205937