Posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” z udziałem Głównego Inspektora Pracy

Autor: MJ

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek spotkał się w dniu 10 maja 2019 r. w Siedzibie Zarządu Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach z Regionalnymi Sekretariatami Przemysłu Metalowego NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu udział wzięli przewodniczący Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” Bogdan Szozda, Pani Lidia Marciniak - Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach, a także przedstawiciele regionalnych sekcji zrzeszonych w sekretariacie: Krajowa Sekcja Przemysłu Elektromaszynowego NSZZ „Solidarność”, Krajowa Sekcja Przemysłu Lotniczego NSZZ „Solidarność”, Krajowa Sekcja Hutnictwa NSZZ „Solidarność”, Krajowa Sekcja Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność”, Krajowa Sekcja Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność”, Krajowa Sekcja Branży Metalowców NSZZ „Solidarność”.

DSC00401

Związkowcy przedstawili problemy występujące w zakładach pracy przemysłu metalowego, związane ze stosowaniem prawa pracy. Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in.: zawieranie umów cywilno-prawnych w warunkach umów o pracę, nierówne traktowanie w zatrudnieniu w tym w zakresie wynagrodzenia za pracę, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy cudzoziemców, zasady udzielania urlopów, rozliczanie czasu pracy, a także praca w warunkach szczególnie niebezpiecznych.

DSC00398

Główny Inspektor Pracy zachęcał związkowców do większej aktywności w kontaktach z inspektorami pracy wykonującymi czynności kontrolne w zakładach. Podkreślił ważność współpracy organizacji związków zawodowych z Okręgowymi Inspektoratami Pracy, gdyż wspólne działania mogą doprowadzić do poprawy warunków pracy pracowników. Poruszył również kwestię roli i znaczenia społecznych inspektorów pracy w zakładach pracy, informując jednocześnie o rozszerzeniu konkursu na Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy na szczebel krajowy.

DSC00405