23.07.2019

„Bezpieczne lato na wsi” w województwie śląskim

Realizując akcję „Bezpieczne lato na wsi” 2 lipca 2019 roku, podczas trwania obozu harcersko-turystycznego w miejscowości Samborowice, pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach oraz KRUS PT w Raciborzu przeprowadzili pogadankę z uczestnikami na temat niebezpieczeństw występujących w gospodarstwie rolnym oraz wyświetlili film pt. „Niebezpieczne miejsce zabaw".  W toku spotkania dzieci dowiedziały się jakich prac w gospodarstwie nie powinny wykonywać mając poniżej 15 lat. Ponadto przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Samborowicach omówili zagadnienia związane z udzieleniem pierwszej pomocy przy wypadkach na wsi.

Ogólne zasady związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa nad wodą i zagrożenia ze strony cyberprzestrzeni zostały przedstawione przez pracowników Prewencji Komendy Policji w Raciborzu.

Po prelekcjach zorganizowany został konkurs, polegający na rozwiązaniu krzyżówki   z hasłem nt. bezpiecznej pracy w rolnictwie oraz wykreślanki zawierającej ukryte hasła związane z w/w tematyką. W konkursie uczestniczyło 37 dzieci z terenu raciborskiego.   Nagrodzonym wręczono nagrody ufundowane m.in. przez OIP w Katowicach.

O bezpieczeństwie podczas letniego wypoczynku rozmawiano również podczas spotkania pn. „Bezpieczne wakacje z rodziną” zorganizowanego w dniu 19 lipca 2019 roku przez Śląski Urząd Wojewódzki, Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, Burmistrza Miasta Koziegłowy, Oddział Terenowy KRUS w Myszkowie w Centrum Rekreacji przy MGOP w Koziegłowach. W ramach tego przedsięwzięcia dzieciom zorganizowano konkurs plastyczny.