• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

10.09.2019 Artykuł archiwalny

Dobry przepis na bezpieczeństwo

Ogólnopolska kampania prewencyjno-kontrolna

 „Dobry przepis na bezpieczeństwo”

2019-2021

Z A P R O S Z E N I E

do udziału w bezpłatnym szkoleniu

dla pracodawców lub ich przedstawicieli

 

Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna w bieżącym roku realizację trzyletniej kampanii prewencyjno-kontrolnej, przygotowanej dla pracodawców zajmujących się przetwórstwem mięsa.

Naszym celem jest udzielenie Państwu skutecznego wsparcia w dostosowaniu Firmy do wymaganego prawem standardu – w postaci bezpłatnego szkolenia, oferty uczestnictwa w programie prewencyjnym i skorzystania z eksperckiej pomocy inspektora pracy podczas realizowania tego programu. Jest to tym bardziej istotne, że PIP planuje przeprowadzenie w najbliższych latach ponad tysiąca kontroli w zakładach branży mięsnej, charakteryzującej się licznymi zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

Udział w szkoleniu to dla każdego pracodawcy szansa na lepsze przygotowanie się do kontroli PIP - przy fachowej pomocy inspektorów pracy.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 28 listopada 2019 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach przy ulicy Owocowej 6-6A w sali nr 42.

Zgłoszeń do udziału w szkoleniu można dokonać drogą elektroniczną na adres: promocja@katowice.pip.gov.pl lub telefonicznie pod nr (32) 60-41-103

 

INFORMACJA O PROGRAMIE PREWENCYJNYM

„BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU MIĘSNEGO”

 

Program skierowany jest do zakładów zajmujących się produkcją, przetwórstwem i konserwowaniem mięsa oraz wyrobów z mięsa.

Cel działania:

  • Poprawa przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy.

  • Pomoc pracodawcom w dostosowaniu zakładu do obowiązującego prawa pracy.

  • Ograniczenie zagrożeń w zakładach przetwórstwa mięsnego.

  • Upowszechnianie „dobrych praktyk” w zakresie bezpiecznej pracy w zakładach przemysłu mięsnego.

Idea programu:

Idea programu oparta jest na zasadzie samokontroli warunków pracy oznacza to, że zgłaszający się do udziału pracodawca, po bezpłatnym szkoleniu przeprowadzonym przez naszych ekspertów, używając przygotowanej przez Państwową Inspekcję Pracy „Listy kontrolnej z komentarzem” oraz korzystając z pomocy inspektora pracy identyfikuje występujące w zakładzie problemy oraz nieprawidłowości, a następnie wdraża działania naprawcze. Wyeliminowanie nieprawidłowości może skutkować pozytywną oceną i będzie podstawą do uzyskania „Zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy”.

Cztery kroki przystąpienia do programu:

1 krok – ZGŁOSZENIE  

Zgłoś swój udział do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach za pomocą karty zgłoszenia umieszczonej na stronie internetowej PIP lub osobiście w jednostce Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

2 krok – SZKOLENIA: rozpoczną się od września 2019 r.

- Bezpłatne szkolenia dla pracodawców/przedsiębiorców, a także pracowników służby bhp, technologów, pracowników odpowiedzialnych za produkcję (w tym służb utrzymania ruchu) i pracowników nadzoru.

- Szkolenia z zakresu: prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach (w tym m.in.na temat legalności zatrudnienia, wypadkowości w zakładach pracy)

- Podczas szkoleń zyskasz również wiedzę na temat: założeń programu, czasu przeznaczonego na realizację programu i dostosowanie zakładu pracy, korzystania z „Listy kontrolnej” oraz „Ankiety do ewidencji przeprowadzonych działań”.

3 krok – REALIZACJA PROGRAMU

Na podstawie zdobytej wiedzy oraz „Listy kontrolnej” przygotowanej przez Państwową Inspekcją Pracy przeprowadzisz samokontrolę w swoim zakładzie: samodzielnie zlokalizujesz występujące w Twoim zakładzie nieprawidłowości, ocenisz skalę problemów i zagrożeń, a następnie  zaplanujesz i wdrożysz działania naprawcze i prewencyjne, adekwatne do wyników tej samokontroli. Celem jest dostosowanie zakładu pracy do obowiązujących przepisów. Inspektorzy pracy oferują i udzielają pracodawcom specjalistycznej pomocy przez cały okres realizacji tego etapu programu.

4 krok - CZYNNOŚCI KONTROLNE - rozpoczną się w 2020 roku.

Po przeprowadzonej samokontroli warunków pracy w zakładzie będzie przeprowadzona kontrola sprawdzająca, podczas której inspektor pracy oceni stopień dostosowania Twojego zakładu do obowiązujących przepisów.

Warunki uzyskania „Zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy”:

-    uczestnictwo w szkoleniu,

-  przeprowadzenie samokontroli warunków pracy w zakładzie (w oparciu o „Listę kontrolną” przygotowaną przez Państwową Inspekcję Pracy),

- zaplanowanie i zrealizowanie adekwatnych do wyników samokontroli działań naprawczych,

-   uzyskanie pozytywnej oceny audytu Państwowej Inspekcji Pracy.

Z NAMI ZYSKASZ:

- Wiedzę z zakresu prawa pracy i ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Pomoc naszych specjalistów, którzy przystępnie wyjaśnią Ci, jakie wymagania prawne i standardy bhp powinieneś spełnić, aby prowadzić działalność firmy zgodnie z prawem i uczynić zakład bardziej bezpiecznym.

- Wsparcie merytoryczne w trakcie realizacji programu.

- Bezpłatne publikacje wydawnicze Państwowej Inspekcji Pracy.

- Bezpłatne szkolenia.

- Upowszechnianie „dobrych praktyk” w zakresie bezpiecznej pracy.

- Poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w Twoim zakładzie.

 

Prowadzisz firmę w branży mięsnej?

 Życie i zdrowie pracownika jest w twoich rękach!

 

Zgłoś swój udział i popraw bezpieczeństwo oraz higienę pracy w Twoim zakładzie!

 

 

 

 


Pobierz


GIP Przejdź do GIP Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Wypadki