Finał X Wojewódzkiego Konkursu dla uczniów szkół o profilu rolniczym „Bezpieczna Praca w Rolnictwie”

Autor: MJ

W dniu 11.12.2019 r. w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Katowicach odbył się finał X Wojewódzkiego Konkursu dla uczniów szkół o profilu rolniczym pod nazwą „Bezpieczna Praca w Rolnictwie”, którego współorganizatorem był Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.

Konkurs ma na celu kreowanie właściwych postaw i nawyków u młodzieży, która wkrótce przystąpi do zawodu rolnika, jak również uwrażliwianie ich na niebezpieczeństwa występujących przy pracach w gospodarstwach rolnych.

W finale konkursu udział wzięło 14 uczniów, wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych z 7 szkół województwa śląskiego.

PC110013
 

Jedną z nagród, ufundowaną przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, wręczył finaliście konkursu Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Piotr Kalbron.

PC110030