Centralna Akademia Barbórkowa Związku Zawodowego Górników w Polsce

Autor: WN

14 grudnia 2019 roku w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach odbyła się uroczysta Akademia Barbórkowa zorganizowana przez Radę Krajową Związku Zawodowego Górników w Polsce. W tradycyjnych obchodach wzięło udział liczne grono gości, wśród których byli przedstawiciele władz państwowych, duchowieństwa, związków zawodowych, instytucji współpracujących oraz dyrektorzy i prezesi spółek oraz zakładów górniczych z całej Polski. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach reprezentował p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Krzysztof Sudoł.

barbórka 2
 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Adam Gawęda - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz Pełnomocnik Rządu do Spraw Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego, Agnieszka Lenartowicz–Łysik - Doradca Prezydenta RP oraz Duszpasterz Ludzi Pracy Ks. Ireneusz Tatura.

barbórka
 

Podczas uroczystej akademii Okręgowy Inspektor Pracy Krzysztof Sudoł wręczył z upoważnienia Głównego Inspektora Pracy Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Pracy szczególnie zasłużonym działaczom Związku Zawodowego Górników w Polsce, organizacji członkowskiej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych – za ich trud, ogromne zaangażowanie w ramach działalności społecznej i związkowej na rzecz poprawy warunków pracy i przestrzegania praworządności w stosunkach pracy. Odznakę Honorową otrzymali: Pan Adam Pędziałek oraz Pan Marek Paszkowski.  

barbórka 4