Zgłoszenie do programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP”

Autor: MK

Zapraszamy wszystkie mikroprzedsiębiorstwa do uczestnictwa w kolejnej edycji  programu  prewencyjnego pt.: "Zdobądź Dyplom PIP" 2020. Dzięki programowi można zyskać bezpłatne szkolenia, wiedzę z zakresu prawa pracy i ochrony pracy,  poprawić bezpieczeństwo w swoim zakładzie, uzyskać pomoc specjalistów przy ustalaniu wymagań prawnych i standardów bhpProgram oparty jest na zasadzie samokontroli, podczas której pracodawca, przy pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi i pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji. Dla pracodawców uczestniczących w programie  w szkoleniu oferujemy bezpłatne wydawnictwa związane z realizacją ww. programu prewencyjnego oraz pomoc merytoryczną przez cały okres realizacji programu. Celem programu jest wsparcie pracodawców w osiągnięciu trwałej poprawy warunków pracy i doprowadzenie zakładu pracy do stanu zgodnego z przepisami prawa pracy.

Pierwsze szkolenie odbędzie się:

Szkolenie  dotyczące aktualnych przepisów prawnej ochrony pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy przeprowadzą inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Katowicach. Po szkoleniu będzie również możliwość bezpośredniej konsultacji w zakresie tematyki objętej szkoleniem.  

Informacje dotyczące programu prewencyjnego Zdobądź Dyplom PIP:

http://www.programyprewencyjne.pl/html/_menu_zdobadz_dyplom_pip.html  

Kontakt:

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, 

Sekcja Prewencji i Promocji 

Tel.: 32 604-11-03

mail: promocja@katowice.pip.gov.pl 

                                                                            

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia do programu  T403A zal karta zgloszenia.docx

Druk zgłoszenia,  proszę odesłać wypełniony na adres mailowy promocja@katowice.pip.gov.pl 

2. Pdf do listy kontrolnej:  http://www.programyprewencyjne.pl/pdf/zdoboadz_dyplom.pdf