Bezpieczne Ferie 2020

          Co roku w okresie ferii zimowych, na terenach wiejskich województwa śląskiego dochodzi do wielu wypadków z udziałem najmłodszych. Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Jednak bardzo często właśnie podczas ferii, dzieci nieświadome zagrożeń, narażane są na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa.

christoforos1

Wielu tragediom można zapobiec w prosty sposób – przekazując najmłodszym, jak najwięcej informacji z zakresu bezpiecznych zachowań, podczas przebywania na terenie gospodarstwa rolnego. Realizując akcję pn. „Bezpieczne ferie” pracownicy Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, od początku tegorocznych ferii przeprowadzili pogadanki, zabawy oraz konkursy, mające na celu zwrócenie szczególnej uwagi dzieciom i młodzieży na zagrożenia wynikające z niebezpieczeństw, jakie mogą na nich czyhać na wsi.

kozieglowy1

W tegorocznej akcji przeprowadzono 3 prelekcje i 1 konkurs plastyczny łącznie dla 159 dzieci. Uczestnicy konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.

kozieglowy2


christoforos2