Bezpłatne szkolenie kierowane do pracodawców, przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportowym

Autor: MK

Państwowa Inspekcja Pracy już po raz kolejny prowadzi kampanię informacyjną „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”. Celem działań jest zapobieganie wypadkom komunikacyjnym związanym  z naruszaniem przepisów o czasie pracy lub złym stanem psychofizycznym pracowników poprzez szkolenia pracodawców, przedsiębiorców, osób samozatrudniających się w sektorze transportowym w zakresie wymagań określonych dla kierowców oraz przyczyn wypadków przy pracy, będących skutkiem naruszania przepisów o czasie pracy ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn związanych z błędami organizacyjnymi i ludzkimi.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach  zaprasza na bezpłatne szkolenie skierowane do  pracodawców, przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportowym – zatrudniających kierowców zawodowych, jak również pracowników lub osoby samozatrudniające się.

Szkolenie odbędzie się w dniu 20 lutego 2020r. o godz. 9.00 w  siedzibie  Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, przy ul. Owocowej 6-6A w sali 42.

Uczestnicy szkolenia oprócz wiedzy merytorycznej przekazanej przez pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach otrzymają bezpłatne materiały edukacyjne przygotowane przez Główny Inspektorat Pracy w Warszawie. 

Wszystkich zainteresowanych wprosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu pod numerem telefonu 32 604 11 03 lub mailowo promocja@katowice.pip.gov.pl