„Zdobądź Dyplom PIP” - pierwsze szkolenie prewencyjne dla mikro zakładów

Autor: MK

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w dniu 30 stycznia 2020 r. odbyło się pierwsze szkolenie adresowane do pracodawców, którzy zgłosili się do udziału w tegorocznej edycji programu prewencyjnego „Zdobądź dyplom PIP".       
Podczas szkolenia przedstawiono pracodawcom ideę programu opartą na zasadzie samokontroli, poinformowano pracodawców, że przy pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi (Listy kontrolnej z komentarzem) i pomocy inspektora pracy jako eksperta, będą mogli zidentyfikować występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenić ich skalę oraz określić sposoby i terminy ich likwidacji. Zwieńczeniem programu będzie przyznanie dyplomów Państwowej Inspekcji Pracy tym pracodawcom, którzy pomyślnie ukończą program.

DSC0596

W szkoleniu uczestniczyło 22 pracodawców, którzy wysłuchali wykładów w tematyce przestrzegania prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

DSC0617

Pracodawcy aktywnie uczestniczyli w szkoleniu dzieląc się swoimi doświadczeniami oraz zadawali liczne pytania szkolącym. Ponadto otrzymali materiały wydawnicze PIP, w tym listy kontrolne, które mają ułatwić im identyfikację oraz eliminację nieprawidłowości występujących w ich firmach.