21.02.2020 Artykuł archiwalny

Zaproszenie na szkolenie z Prewencji Wypadkowej

Zapraszamy do  uczestnictwa w bezpłatnym programie prewencyjnym realizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy pod nazwą  „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa”.

Do programu zapraszamy w pierwszej kolejności przedstawicieli zakładów pracy, w których w ubiegłych latach odnotowano wypadki przy pracy. Poprzez ukierunkowane szkolenia mające na celu upowszechnianie aktualnie obowiązujących przepisów problematyki zarządzania bhp oraz merytoryczne wsparcie - chcemy Państwu pomóc w wyeliminowaniu lub przynajmniej maksymalnym ograniczeniu zagrożeń wypadkowych w Waszych przedsiębiorstwach.

W związku z powyższym zapraszamy przedstawiciela Państwa firmy na nieodpłatne szkolenie, które odbędzie się w dniu 16 marca 2020 r. o godzinie 10:00 w sali 42 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach przy ul. Owocowej 6 – 6a.

Pracodawcy, którzy wezmą udział w szkoleniu otrzymają bezpłatne wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy, a po przystąpieniu do programu otrzymają stosowne zaświadczenie o ukończeniu programu.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc proszę o potwierdzenie obecności przedstawiciela Państwa firmy na ww. adres e-mail lub dzwoniąc pod nr telefonu 32 60-41-103 w terminie do dnia 12 marca 2020 r.

Kilka informacji o programie

Celem programu jest działanie na rzecz ograniczenia zagrożeń wypadkowych w zakładach. Program przeznaczony jest dla pracodawców zatrudniających do 50 pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowanych pracodawców z sektora budowlanego oraz wykorzystujących maszyny produkcyjne.

Z nami zyskasz:

 • Wiedzę z zakresu prawa pracy i ochrony pracy.
 • Nasi specjaliści przystępnie wyjaśnią Ci, jakie wymagania prawne i standardy bhp powinieneś spełnić, aby uczynić zakład bardziej bezpiecznym.
 • Zapewniamy Ci bezpłatne szkolenie.

Idea programu oparta jest na zasadzie samokontroli, oznacza to że zgłaszający się do udziału pracodawca, po bezpłatnym szkoleniu przeprowadzonym przez naszych ekspertów, używając przygotowanej przez PIP Listy kontrolnej z komentarzem i korzystając z pomocy inspektora pracy, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji. Po przeprowadzeniu samokontroli warunków pracy pracodawca zobowiązany jest przesłać do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach wypełnione Ankiety specjalistyczne. Wyeliminowanie nieprawidłowości zaowocuje – po przejściu audytu - przyznaniem Zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjnego PIP.

Szkolenie

Podczas szkolenia zyskasz wiedzę jak korzystać z listy kontrolnej, jaki jest czas przeznaczony na realizację programu i dostosowanie zakładu pracy.

Przez cały czas realizacji programu prewencyjnego możesz zwrócić się do inspektorów pracy o udzielenie wskazówek, fachowej pomocy, ułatwiając tym samym wdrażanie go w życie.

Realizacja programu

Na podstawie zdobytej wiedzy samodzielnie zlokalizujesz występujące w Twoim zakładzie nieprawidłowości, ocenisz skalę problemów i zagrożeń, a następnie wyeliminujesz je w określonych terminach. Następnie prześlesz do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach wypełnioną Ankietę specjalistyczną. Pozytywny wynik Twoich działań pozwoli Ci na przystąpienie do audytu.

Audyt
Przegląd końcowy nie ma charakteru represyjnego. Podczas audytu inspektor pracy oceni stopień dostosowania Twojego zakładu do obowiązujących przepisów. Pozytywna ocena uprawnia do uzyskania Zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjnego PIP.

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszenia do programu, a następnie prześlij ją na adres mailowy: promocja@katowice.pip.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres Okręgu.

 

Kontakt do Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

telefon kontaktowy (32) 60-41-103

lub mailowo: promocja@katowice.pip.gov.pl

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

ul. Owocowa 6-6a

40-158 Katowice

autor: WN

Pobierz

T402 zal karta zgloszenia 2020.docx 33,42 KB pobierz

GIP Przejdź do GIP
Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

Wypadki


 • banner146587
 • banner146588
 • banner49833
 • banner146585
 • banner146589
 • banner146586
 • banner205937
 • banner201674