• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

21.12.2020

Wręczenie Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w dniu 18 grudnia 2020 r. Główny Inspektor Pracy - Andrzej Kwaliński, wręczył Nagrodę im. Haliny Krahelskiej prof. dr hab. Janowi Wojtyle. W uroczystości wziął udział p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach Piotr Kalbron, a także zaproszeni goście: Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Szarama oraz pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. Współpracy i Administracji Publicznej Danuta Sobczyk.

Zdjęcie 17 - uroczystość wręczenia nagrody im. Haliny Krahelskiej
 

Nagroda im. Haliny Krahelskiej przyznawana jest przez Głównego Inspektora Pracy od 1989 roku za wybitne osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy. Honoruje dokonania laureatów w dziedzinie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy.
W 2020 r. nagrodą tą uhonorowany został między innymi Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, doktor nauk prawnych i doktor habilitowany nauk ekonomicznych Jan Wojtyła.

Zdjęcie 15 - uroczystość wręczenia nagrody im. Haliny Krahelskiej
 

Nagrodzony jest wybitnym specjalistą z zakresu prawa pracy, polityki zatrudnienia i prawa gospodarczego. Jest członkiem Rady Ochrony Pracy X i XI kadencji. Z nominacji premiera Rzeczypospolitej Polskiej członek rządowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, a wcześniej Zespołu Prawa Pracy Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Współautor projektów Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy, złożonych na ręce premiera w 2007 r. Jego dorobek naukowy i zawodowy z zakresu prawa pracy i polityki społecznej znalazł uznanie środowiska naukowego, czego dowodem były wielokrotne wybory na kolejne kadencje – począwszy od 1998 r. – do Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Wielokrotnie był powoływany do międzynarodowych towarzystw naukowych i rad programowych krajowych i zagranicznych periodyków naukowych. Został uhonorowany przez Komitet Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN Medalem im. Wacława Szuberta „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pracy i polityki społecznej”. Był rektorem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, organizatorem i dziekanem Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. „Ogromne doświadczenie oraz wiedza i dorobek Pana Profesora pozwalają członkom Rady Ochrony Pracy na wieloaspektową analizę zagadnień omawianych na posiedzeniach plenarnych” – napisał we wniosku o przyznanie nagrody Profesorowi Janowi Wojtyle, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Rady Ochrony Pracy Janusz Śniadek – wnioskodawca. W imieniu wnioskodawcy, a także wszystkich Członków Rady Ochrony Pracy, gratulacje przekazał Poseł na Sejm RP Wojciech Szarama.

W trakcie uroczystości, w swoich wystąpieniach gratulacje Laureatowi złożyli między innymi: Główny Inspektor Pracy, Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach, Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” oraz pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego. Przemawiający w swych wystąpieniach podkreślali szczególny dorobek Haliny Krahelskiej dla rozwoju inspekcji pracy w Polsce, wyrażając jednocześnie przekonanie, że jest ona inspiracją dla wielu osób zaangażowanych w problematykę ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy. Zwracano również uwagę na zasługi Laureata, jego ogromne doświadczenie oraz wiedzę w dziedzinie prawa pracy i polityki społecznej.

W swoim wystąpieniu Okręgowy Inspektor Pracy podkreślił, że jako gospodarz miejsca jest zaszczycony, że wręczenie Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej ma miejsce właśnie w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach, na którego terenie działania swoimi zasługami wyróżnił się Laureat nagrody.

 

Zdjęcie 18 - uroczystość wręczenia nagrody im. Haliny Krahelskiej
 

autor: WN


GIP Przejdź do GIP Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Wypadki