Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”. Zaproszenie na bezpłatne szkolenie online dla nauczycieli.

Autor: MJ

Zapraszamy nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych na bezpłatne szkolenie w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, które odbędzie się 16.02.2020 r. o godzinie 10.00 za pomocą komunikatora internetowego Microsoft Teams.

Celem programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” jest podniesienie wśród młodzieży szkolnej poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Uczestnictwo w programie kształtuje świadomość zagrożeń zawodowych, występujących w środowisku pracy wśród uczniów szkół średnich i zawodowych. Program polega na popularyzacji zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, zwłaszcza problematyki zawierania umów o pracę, podejmowania pracy sezonowej i wakacyjnej oraz problematyki legalności zatrudnienia.

Dla nauczycieli, uczestniczących w szkoleniu oferujemy bezpłatne wydawnictwa, związane z realizacją ww. programu edukacyjnego, pomoc merytoryczną przez cały okres realizacji programu oraz szkolenia dla młodzieży z zakresu prawa pracy i BHP.  

Prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej - promocja@katowice.pip.gov.pl - podając adres mailowy, na który zostanie przesłany link do szkolenia na platformie Microsoft Teams.

 

Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy do kontaktu:

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach – Sekcja Prewencji i Promocji

Telefon kontaktowy: 32 604-11-11

e-mail: promocja@katowice.pip.gov.pl