Program prewencyjny „Prewencja wypadkowa” - Zaproszenie na bezpłatne szkolenie online

Autor: WN

Zapraszamy do  uczestnictwa w bezpłatnym programie prewencyjnym realizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy pod nazwą  „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa”.

Do programu zapraszamy w pierwszej kolejności przedstawicieli zakładów pracy, w których w ubiegłych latach odnotowano wypadki przy pracy. Poprzez ukierunkowane szkolenia mające na celu upowszechnianie aktualnie obowiązujących przepisów problematyki zarządzania bhp oraz merytoryczne wsparcie - chcemy Państwu pomóc w wyeliminowaniu lub przynajmniej maksymalnym ograniczeniu zagrożeń wypadkowych w Waszych przedsiębiorstwach.

W związku z powyższym zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu,

które odbędzie się 25 lutego 2021 r. w godzinach od 09:00 – 11.00

za pomocą platformy Microsoft Teams.

Link do szkolenia zostanie udostępniony mailowo po przesłaniu karty zgłoszenia.

Tematyka szkolenia:

 

Pracodawcy, którzy wezmą udział w szkoleniu otrzymają bezpłatne wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy, a po przystąpieniu do programu otrzymają stosowne zaświadczenie o ukończeniu programu.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie obecności przedstawiciela firmy na ww. adres e-mail: promocja@katowice.pip.gov.pl lub dzwoniąc pod nr telefonu 32 60-41-113 w terminie do dnia 23 lutego 2021 r.

Kilka informacji o programie

Celem programu jest działanie na rzecz ograniczenia zagrożeń wypadkowych w zakładach. Program przeznaczony jest dla pracodawców zatrudniających do 50 pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowanych pracodawców z sektora budowlanego oraz wykorzystujących maszyny produkcyjne.

Z nami zyskasz:

Idea programu oparta jest na zasadzie samokontroli, oznacza to że zgłaszający się do udziału pracodawca, po bezpłatnym szkoleniu przeprowadzonym przez naszych ekspertów, używając przygotowanej przez PIP Listy kontrolnej z komentarzem i korzystając z pomocy inspektora pracy, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji. Po przeprowadzeniu samokontroli warunków pracy pracodawca zobowiązany jest przesłać do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach wypełnione Ankiety specjalistyczne. Wyeliminowanie nieprawidłowości zaowocuje – po przejściu audytu - przyznaniem Zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjnego PIP.

Szkolenie

Podczas szkolenia zyskasz wiedzę jak korzystać z listy kontrolnej, jaki jest czas przeznaczony na realizację programu i dostosowanie zakładu pracy.

Przez cały czas realizacji programu prewencyjnego możesz zwrócić się do inspektorów pracy o udzielenie wskazówek, fachowej pomocy, ułatwiając tym samym wdrażanie go w życie.

Realizacja programu

Na podstawie zdobytej wiedzy samodzielnie zlokalizujesz występujące w Twoim zakładzie nieprawidłowości, ocenisz skalę problemów i zagrożeń, a następnie wyeliminujesz je w określonych terminach. Następnie prześlesz do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach wypełnioną Ankietę specjalistyczną. Pozytywny wynik Twoich działań pozwoli Ci na przystąpienie do audytu.

Audyt
Przegląd końcowy nie ma charakteru represyjnego. Podczas audytu inspektor pracy oceni stopień dostosowania Twojego zakładu do obowiązujących przepisów. Pozytywna ocena uprawnia do uzyskania Zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjnego PIP.

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszenia do programu, a następnie prześlij ją na adres mailowy: promocja@katowice.pip.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres Okręgu.

 

Kontakt do Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

telefon kontaktowy (32) 60-41-113

lub mailowo: promocja@katowice.pip.gov.pl

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

ul. Owocowa 6-6a

40-158 Katowice