Szkolenia dla rolników w ramach działań prewencyjno – promocyjnych w rolnictwie pn. „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.

Autor: MK

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach wspólnie z Kasą Ubezpieczenia Społecznego Rolników Oddział w Raciborzu oraz Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Raciborzu dnia 2 oraz 10 marca 2021 r. zorganizował szkolenie dla rolników indywidualnych w ramach działań prewencyjno – promocyjnych w rolnictwie indywidualnym pn. „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Szkolenia przeprowadzone zostały w formie zdalnej za pomocą komunikatora ZOOM.

Celem przeprowadzonych szkoleń było upowszechnienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, poprzez podnoszenie poziomu wiedzy rolników oraz członków ich rodzin w zakresie zagrożeń zawodowych związanych z pracą w gospodarstwie rolnym.  W trakcie szkoleń przedstawiono najczęściej występujące nieprawidłowości i zagrożenia przy pracach w gospodarstwie rolnym. Szczególną uwagę zwrócono na upadki osób i przedmiotów, bezpieczną eksploatację maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie oraz bezpieczną obsługę zwierząt gospodarskich. Zaprezentowano również wyniki analiz statystycznych dotyczących wypadków związanych z działalnością rolniczą na terenie kraju, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu raciborskiego a także na wybranych przykładach omówiono okoliczności i przyczyny wypadków.

Podczas szkoleń zorganizowano konkurs wiedzy pt. „Rola rolnika, by upadku unikał” oraz „Bezpieczeństwo pod kontrolą”, w których udział mógł wziąć każdy uczestnik szkolenia. Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach oraz Placówkę Terenową KRUS w Raciborzu.

W szkoleniach łącznie uczestniczyło 51 rolników z terenu powiatu raciborskiego.