Szkolenia oraz konkurs dla rolników w ramach działań prewencyjno-promocyjnych w rolnictwie pn. „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.

Autor: AT

W dniu 19.03.2021 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach wraz z Placówką Terenową KRUS w Katowicach w ramach działań prewencyjno-promocyjnych w rolnictwie indywidualnym pn. „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” zorganizował szkolenia dla rolników w Chlinie. Nadrzędnym celem prowadzonych działań jest popularyzacja zasad ochrony życia oraz zdrowia w rolnictwie indywidualnym.

Podczas szkoleń upowszechniano zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Zwracano także uwagę na bezpieczną eksploatację maszyn i urządzeń, upadki osób i przedmiotów oraz utrzymywanie porządku w gospodarstwie rolnym.

Ponadto rozstrzygnięto konkurs dla rolników pt. „Dbam o bezpieczeństwo w swoim gospodarstwie”, którego celem jest propagowanie wśród uczestników zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zasad ergonomicznego i bezpiecznego kształtowania środowiska pracy w gospodarstwie rolnym. Uczestnicy konkursu wypełniali test składający się z 6 pytań o tematyce bhp. Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach oraz Placówkę Terenową KRUS w Katowicach.

W szkoleniach oraz konkursie uczestniczyło 6 rolników, którzy otrzymali wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące bezpiecznej pracy rolników.