Apel Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach do Pracodawców

Autor: WN

Szanowni Państwo,

 

W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia wirusem SARS - CoV-2
apeluję do pracodawców i przedsiębiorców z terenu
województwa śląskiego o
polecanie – tam, gdzie jest to możliwe –
pracownikom wykonywania pracy zdalnej.
Praca zdalna jest jednym ze sposobów na zmniejszenie ryzyka
rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. 

 
W przypadku, gdy nie ma możliwości wprowadzenia pracy zdalnej,
zalecam powierzenie pracy w systemie rotacyjnym, a także ograniczenie
do minimum przebywania więcej niż 2 osób w jednym pomieszczeniu.
 
Piotr Kalbron
p.o. Okręgowego Inspektora Pracy 
w Katowicach