Etap centralny konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Poznaj swoje prawa w pracy”

Autor: MJ

Finaliści etapu regionalnego konkursu pn. „Poznaj swoje prawa w pracy”, w dniu 28 maja 2021 r., wzięli udział w etapie centralnym ww. konkursu, który odbył się w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.


 

Konkurs jest ogólnopolskim działaniem Państwowej Inspekcji Pracy zmierzającym do poprawy wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podstawowych przepisów prawa pracy wśród młodzieży. Przebiega w trzech etapach: szkolnym, regionalnym i centralnym. Jego celem jest popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Uczestnicy konkursu udzielali odpowiedzi na pytania z testu wiedzy opracowanego przez Centralną Komisję Konkursową z Głównego Inspektoratu Pracy. Ewentualna dogrywka odbędzie się w wersji online w dniu 2 czerwca br., a wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 4 czerwca br. Rozdanie nagród nastąpi w dniu 8 czerwca 2021 r., w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie.