Wojewódzki etap konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” rozstrzygnięty!

Autor: WN

W dniu 24 czerwca 2021 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach odbyło się posiedzenie Kapituły Komisji wojewódzkiego etapu konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. Komisja pod przewodnictwem Piotra Kalbron p.o. Okręgowego Inspektora Pracy obradowała w składzie: Małgorzata Jędrzejczyk p.o. Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy – zastępca przewodniczącego Komisji Konkursowej,  Jacek Kupiszewski Starszy Inspektor Pracy w OIP Katowice – członek Komisji Konkursowej, Tomasz Nowinowski Starszy Inspektor Pracy w OIP Katowice – członek Komisji Konkursowej oraz trzej przedstawiciele organizacji związkowych: Agnieszka Lenartowicz-Łysik przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Jacek Zając przedstawiciel Forum Związków Zawodowych oraz Bronisław Szczeciński przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Celem konkursu jest promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy w ramach pełnionych zadań aktywnie wpływają na zapewnienie przez zakłady poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych.

posiedzenie kapiruły konkursowej - zdjęcie nr 1
 

W trakcie posiedzenia przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą realizacji konkursu, a także ukazującą sylwetki kandydatów. Kapituła szczegółowo zapoznała się z dokumentacją wszystkich jedenastu zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu społecznych inspektorów pracy i wytypowała trzech laureatów do etapu krajowego.