• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

06.08.2021

Zaproszenie do udziału w projekcie „Pierwsza praca - pierwszy krok" 11.08.2021 r.

Piotr Kalbron - p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach zaprasza mieszkańców województwa śląskiego do udziału w projekcie "Pierwsza praca - pierwszy krok".

Celem projektu jest rozpowszechnianie obowiązujących przepisów dotyczących m.in. legalności zatrudnienia, zawierania umów o pracę, kwestii dotyczących wynagrodzenia za pracę z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych, czasu pracy, jak i przepisów dotyczących technicznego bezpieczeństwa pracy.

Wydarzenie odbędzie się w środę, 11 sierpnia 2021 r. na Placu Kwiatowym na Rynku w Katowicach. 

W tym dniu w godzinach od 9.00 do 15.00 osoby zainteresowane będą miały możliwość skorzystać z pomocy specjalistów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach na stoisku Państwowej Inspekcji Pracy.