• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

12.08.2021

Stoisko „Pierwsza praca – pierwszy krok”

W dniu 11 sierpnia 2021 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach po raz drugi zorganizował stoisko informacyjne na Placu Kwiatowym na Rynku w Katowicach w ramach projektu „Pierwsza praca – pierwszy krok”.

Celem projektu jest rozpowszechnianie obowiązujących przepisów dotyczących m.in. powierzania pracy sezonowej, zatrudnienia młodocianych, legalności zatrudnienia, zawierania umów o pracę, a także kwestii dotyczących wynagrodzenia za pracę z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.